Forsyningssikkerhed

2. april 2017:
Sydaustralien: Tiden er inde til en opdatering af de nationale sikkerhedsregler
AEMOs slutrapport om blackoutet den 28. september 2016
AEMO opretholdt de krævede reserver forud for blackoutet ifølge de nationale sikkerhedsregler. Slutrapporten lægger skylden for blackoutet på indstilling af styresystemerne på en del vindmøller, men diskuterer ikke, om National Electricity Rules, kapitel 4 om elsystemets sikkerhed, burde opdateres for at kunne møde udfordringerne fra ny invertertilsluttet produktion.
Her er AEMOs slutrapport og mine observationer (på engelsk).

11. januar 2017:
Flaskehalse i de nordiske net under stormen "Urd"
Læsere af min note fra 30. december 2016 har spurgt, hvorfor Sverige har forhindret en transit af elektricitet fra Danmark til Norge. Denne tilføjelse (på engelsk) forsøger at lokalisere flaskehalsene i de nordiske net fra den 22. til den 31. december 2016. Den svenske "vestkystkorridor" er et reelt problem for Svenska Kraftnät. Det kan ikke udelukkes, at begrænsning af import under visse omstændigheder kan være den eneste udvej. Tilvæksten af vind- og solkraft i Europa vil gøre sådanne omstændigheder hyppigere.

1. januar 2017:
Sydaustralien: Vindmøller slået ud af multiple spændingsdyk
AEMO's 3. rapport om blackout den 28. september 2016
En opdateret rapport fra Australian Energy Market Operator (AEMO) afslører nye detaljer om omstændighederne bag blackoutet. En ikke-sanssynlig kombination af omstændigheder fremkaldte hændelsen, men AEMO antyder også, at bedre vejrprognoser og fyldestgørende information om vindmøllernes beskyttelsessystemer kunne have udløst bedre forberedelser.

30. december 2016:
El-net udfordret af julestormen "Urd"
Juledagene i 2016 blev karakteriseret af blæsevejr. Variationerne i vindkraft blev effektivt håndteret af den danske netoperatør, Energinet.dk. Det ser ud til, at det har været nødvendigt at lukke ned for vindkraft i Danmark.
Min note beskriver nordiske og tyske spotmarkeder og elbørser for dagene 22. til 27. december.

13. oktober 2016:
Blackout i Sydaustralia den 28. september 2016
Vindkraftens og driftreservernes roller er endnu ikke klarlagt
Tre 275 kV linjer og 315 MW vindkraft var blevet bortkoblet under en kraftig storm i Sydaustralien. Importen fra Victoria øgedes tilsvarende, og samkøringsforbindelsen blev udkoblet på grund af overbelastning. Australske Energy Market Operator (AEMO) har offentliggjort en foreløbig rapport om hændelsen.
AEMO's foreløbige rapport og mit resumé (på engelsk).
19. oktober 2016: AEMOs opdaterede rapport samt fortolkning fra ABC News

9. april 2016:
ENTSO-E forventer faldende, men tilstrækkelige kapacitetsreserver i 2025
Danmark vil ikke opretholde reservekapacitet i form af kraftværker. ENTSO-E's rapport, Scenario Outlook & Adequacy Forecast 2015, synes at støtte denne position.
Læs min kommentar om ENTSO-E's rapport (på engelsk).
Download ENTSO-E's rapport here

13. december 2014:
Vindkraft pressede danske net i 2013
I 2013 tvang stormene Allan og Bodil danske vindmøller til at indstille produktionen. Jeg har prøvet at afdække fakta.
Her er min historie (på engelsk).

7. august 2014:
Danmark bør indføre et kapacitetsmarked
Der lukkes effektive kraftværksblokke i Danmark. Kapacitetsordninger i nabolandene og et dansk underskud af styrbar kapacitet vil føre Danmark ud i en sårbar position.

9. juli 2014:
Er elnettene godt nok forberedt på alvorlige driftsforstyrrelser?
Et læserbrev i IEEE Power & Energy bringer den bekymrende iagttagelse, at retableringstiden efter blackouts er vokset betydeligt siden 1960'erne.
Her er historien.

27. juni 2014:
Har Tyskland den bedste forsyningssikkerhed for el i Europa?
Det tyske ministerium for økonomi og klima (BMWI) hævder, at Tyskland har den mest pålidelige elforsyning i EU. Men sammenligningen med andre EU-lande er manipuleret og BMWI nævner ikke Danmark. Se min kommentar.

16. november 2013:
Elselskaber i Californien skal sørge for energilagring
Nu har California Power Utility Commission (CPUC) sat mål for elselskabernes udbygning af energilagre.
Her er min introduktion (på engelsk)

19. Juli 2013:
Det tyske net balancerer på en knivsæg
Det tyske Bundesnetzagentur har offentliggjort sin rapport om forsyningssituationen for elektricitet og gas i vinteren 2012/13. Systemets balance afhænger i stigende grad af eksport af elektricitet.
Læs min kommentar (på engelsk)

8. maj 2013:
50 års blackout erfaringer
Blackout rapporter har været vigtige kilder til forbedret driftssikkerhed i alle elforsyningssystemer.
Læs her om indsamlede og glemte erfaringer (på engelsk).

21. februar 2013:
ENTSO-E om forsyningssikkerhed og kapacitetsmekanismer
ENTSO-E (the European Network of Transmissions System Operators for Electricity) har offentliggjort et interessant svarpapir til en konsultation fra den Europæsike Kommission om "kraftværkskapacitet, kapacitetsmekanismer og det indre elmarked".
Se mere her

9. januar 2013:
Et spil om forsyningssikkerhed
Vil der være tilstrækkelig kraftværkskapcitet i 2020? Dansk Energi siger nej. Systemoperatøren, Energinet.dk, har tillid til, at nye udlandsforbindelser kan erstatte nedlagte kraftværker.
Læs mere her

17. december 2012:
Ny fortolkning af forsyningssikkerhed
Den 28. november vedtog den tyske regering en forordning om afbrydelse af store elforbrugere inden for rammerne af intelligente net. Baggrunden er de stadig hyppigere tilfælde af pressede situationer i de tyske transmissionsnet som resultater af "die Energiewende".
Se mere her

9. september 2012:
Verdens største blackout
Den 30. juli 2012 og igen den følgende dag var der store driftsforstyrrelser i Indien. Vekselstrømsnet er komplekse systemer. Store vekselstrømssystemer er særligt sårbare. I Indien var lokale overbelastninger indledningen til en dominoeffekt, som berørte op til 620 millioner mennesker.

11. Juni 2012:
Slendrian bag San Diego Blackout 8. September 2011
Undersøgelsesrapporten fra Ferc/Nerc viser, at systemsammenbruddet skyldtes utilstrækkelige planlægningsredskaber, uopmærksom systemovervågning og ukoordinerede relæindstillinger. Det tyder på, at anbefalingerne efter det store blackout i 2003 ikke er blevet fulgt.
Her er min kommentar (på engelsk) og her er undersøgelsesrapporten fra Ferc/Nerc

9. maj 2012:
Vinterberetning fra Bundesnetzagentur
Nu har det tyske Bundesnetzagentur udsendt en rapport om forsyningssituationen for el og gas i vinterhalvåret 2011/2012. Sådanne beretninger er oplysende, men desværre alt for sjældne.
Her er min oversigt og her er rapporten (på tysk)

1. maj 2012:
Nyt om de pressede net i Tyskland
Præsidenten for ENTSO-E, Daniel Dobbeni, har i et brev til EU's kommissær for energi, Günther Oettinger, udtrykt bekymring for elsystemets driftssikkerhed i Europa.
Desuden har yderligere indsamling af data fra 50Hertz-området gjort det muligt at kaste nyt lys over netsituationen i Tyskland.
Læs min nye kommentar (på engelsk)
Her er brevet og den vedhæftede note

14. april 2012:
Hyppige nedreguleringer af vindkraft i Tyskland
En historie i "Welt Online" for nogle dage siden om kritiske driftstilstande i Tyskland gjorde mig nysgerrig efter mere konkret viden. Tilgængelige data fra de tyske netoperatører viser, at anstrengte tilstande med nedregulering af vindkraft er ret hyppige. Risikoen for systemsammenbrud tages alvorligt i Tyskland. En rapport fra 2011 udreder mulige konsekvenser og anbefaler en øget indsats til bedre sikring af vitale infrastrukturer under strømafbrydelser. . . . . . Læs mere (på engelsk)

11. oktober 2011:
Tysk kernekraftstop presser driftssikkerheden
Tyskland har taget 8 GW kernekraft ud af drift. Indtil 2022 udgår yderligere 14 GW kernekraft. Den højeste belastning er omkring 80 GW. Hvordan skal kernekraften erstattes?
Læs min kommentar.

9. september 2011:
Omfattende strømafbrydelse i USA
Rutinearbejder på koblingsstationen Hassayampa i Arizona medførte torsdag aften udkobling af en 500 kV linie mod Californien. Resultatet blev en kaskadeudkobling med strømarbrydelser for flere millioner i Arizona, Mexico og Califonien, herunder det meste af millionbyen San Diego. Forsyningen blev retableret i løbet af fredag formiddag.
Der kommer en oversigt på denne side, når omstændighederne er fuldt belyst.

28. august 2011:
Gasimport og forsyningssikkerhed
I en ny rapport fra Oxford Institute for Energy Studies udfordrer Howard Roges hvidbøgernes skønmaleri af fremtidens energiforsyning i UK.
Den voksende afhængighed af importeret gas er ikke bare et britisk problem, men et problem for hele Vesteuropa. Den ligner i betænkelig grad olieafhængigheden før 1973.

Opdateret d. 1.5.2017