16. december 2012:
En ny fortolkning af forsyningssikkerhed

Den 28. november vedtog den tyske regering en forordning om afbrydelse af store elforbrugere inden for rammerne af intelligente net. Transmissionssystemernes operatører og de store industrielle forbrugere skal forsøgsvis over tre år udvikle procedurerne for afkobling af forbrug.

Baggrunden er de stadig hyppigere tilfælde af pressede situationer i de tyske transmissionsnet som resultater af "die Energiewende".

Transmissionssystemernes operatører skal hver måned udbyde denne særlige service blandt de store industrielle forbrugere. Udbudet skal omfatte 1.500 MW, som skal kunne aktiveres på få sekunder samt 1.500 MW, som skal kunne være virksomme efter 15 minutter. De store forbrugere vil modtage € 1.500 om måneden for at stå klar til afbrydelse plus mellem € 100 og € 500 pr. afbrudt MWh afhængigt af auktionerne.

Den gennemsnitlige husholdning antages at få en ekstraudgift på mellem 1 og 2 € om året. Til gengæld kan husholdningskunderne glæde sig over en bedre netstabilitet.

Forordningens præsentation på websiden hos det tyske forbundsministerium for økonomi og teknologi (BMWI) er diskret. En kort note på tysk kan læses her. Ministeriet er muligvis ikke særligt stolt over dette udslag af "die Energiewende".

Igennem mange år har elforbrugerne anset en kontinuert elforsyning for en rimelig service i et moderne samfund. Overgangen til elkilder, som ikke kan styres, vil udfordre denne opfattelse. I adskillige tilfælde vil det være billigere at afbryde visse belastninger end at forstærke elforsyningens infrastruktur.

Afbrydelser af nogle få industrielle kunder vil bare være begyndelsen. Fremtidens mere fleksible elforbrug vil ikke bare blive flyttet nogle få timer i tid, men også substitueret med andre energibærere. Ellers kan den nødvendige fleksibilitet ikke opnås.

Fremtidens højt belastede net vil ofte være belastet til til tæt på stabilitetsgrænsen. Det vil være et dilemma, at en større sikkerhedmargin koster flere afbrydelser.

Derfor vil den virkelige udfordring være at fastholde systemets stabilitet. Afbrydelsen af en mindre belastning vil være et begrænset problem. Tab af kontrol og systemsammenbrud på grund af ustabilitet vil have langt mere vidtrækkende konsekvenser. Derfor vil driftssikkerheden være langt vigtigere end en uafbrudt forsyning.


Opdateret d. 29.12.2012