27. juni 2014:
 
Ensidig information fra tysk ministerium

I et nyhedsbrev fra 3. juni hævdede det tyske ministerium for økonomi og energi (BMWI) i triumferende opstilling, at Tyskland har den sikreste elforsyning blandt EU-landeene:


Her er den gennemsnitlige afbrydelsestid i Tyskland 15 minutter. Nr. 2 på listen er Holland med 35 minutter, så den tyske føring ser solid ud. Men det to tal er ikke fra samme år, og i 2007 var Holland bedre end Tyskland. Danske tal er udeladt.

Den danske klimaminister siger, at Danmark er bedst. Så hvad er sandheden?

Kilden til historien er "5th CEER Benchmarking Report on the Quality of Electricity Supply 2011". Hele rapporten (260 sider) kan downloades her.

Den følgende figur fra rapporten viser ikke-planlagte afbrydelser i minutter pr. år. For nogle lande er der store variationer fra år til år:


Den italienske blackout ses som en top i 2003. En endnu højere top skyldes orkanen Gudrun i 2005 i Sverige.

Resultaterne fremgår også af rapportens tabel A2.1.3 (her kun vist for årene 2006-2010):

For at opnå bedre læselighed er danske, tyske og hollandske data vist separat:

Både den tyske og den danske historie kunne være sand. Det er et definitionsspørgsmål. Men BMWI omtaler ikke Danmark.

Ud fra resultaterne kan man ikke tale om signifikante forskelle mellem sammenlignelige lande. Der kan være forskellige regler for indsamling af data, og nogle lande er udfordret af længere afstande eller svagere infrastruktur.

Det egentlige spørgsmål er, om informationen til offentligheden i de enkelte lande udgøres af særligt udvalgte succeshistorier. Bliver mindre gunstige historier valgt fra med vilje? En stigende del af den offentlige information efterlader indtryk af kreativ udvælgelse. Derfor er der mere end nogensinde brug for neutral, objektiv og let tilgængelig information om elforsyningssystemernes præstationer i Europa.

Opdateret d. 27.6.2014