9. juli 2014:
 
Er mulighederne for start fra dødt net gode nok?

IEEE Power & Energy Magazine bragte en række interessante artikler om genopbygning efter blackout i dette års januar/februar nummer. I et læserbrev i juli/august nummeret fremlægger Andrew L. Jones nogle bekymrende iagttagelser af retableringstider.

New York har været ramt af tre store blackouts:

Andrew L. Jones fremhæver, at trods alle de nye forholdregler, som blev indført efter hver driftsforstyrrelse, er der en klar tendens i den forkerte retning.

I sit svar fremhæver redaktøren de store forskelle på de tre tilfælde. Alligevel kunne systemoperatørerne tage det som en anledning til at vurdere, om procedurerne for genopbygning efter fejl har fået den rette opmærksomhed.

I 2003 blev Sydsverige og Østdanmark ramt af total blackout. De danske anlæg til start fra dødt net svigtede, og det danske hovedstadsområde måtte vente adskillige timer på støtte fra Sverige. Siden da er der offentliggjort meget lidt om de danske muligheder for start fra dødt net, og der er ingen tegn på væsentlige forbedringer.

Der kunne være to grunde til stilheden om dette emne:
- Det er ikke rart at forestille sig og beskrive det værst mulige scenarie, når der gøres så meget for at forhindre det i at forekomme overhovedet.
- Nye dødstartanlæg ville kræve store investeringer. Det kan være svært at begrunde investeringer i anlæg, som der måske aldrig bliver brug for.

Mange elsystemer oplever en gennemgribende omlægning i disse år med en stigende andel af svingende og ikke-styrbar produktion. Det vil ændre risikoen for driftsforstyrrelse, og systemegenskberne under en genopbygning vil være anderledes. Forhåbentlig bliver procedurerne for genopbygning og procedurerne for dødstart jævnligt revurderet og afprøvet. Offentlig information herom vil være velkommen.

Opdateret d. 9.7.2014