Data og gennemsigtighed

9. marts 2017:
Evaluerung af mangelfulde data fra ENTSO-E
Da jeg konstaterede en del mangler i data fra ENTSO-E Transparence Platform (ETP), ville jeg undersøge datakvaliteten nærmere. Jeg sammenlignede otte tidsserier fra ETP med nyere data fra systemoperatørerne i Frankrig (2015) og Sverige (2016). Se resultaterne i denne note (på engelsk).

22. februar 2017:
Tidsserier for 2016
Det var min hensigt at slutte redigeringen af tidsserier med data fra europæiske elsystemer, men det viste sig, at tidsserierne fra ENTSO-E er mangelfulde. Jeg downloadede og korrigerede visse data til mit eget brug og besluttede at stille disse data til rådighed for brugere af min hjemmeside. Mere information her (på engelsk). Link til download siden.

16. december 2016:
Bedre kilder til data til analyser af europæiske elsystemer
Jeg har samlet tidsserier på timebasis i nogle år. Nu er der kommet bedre kilder til data end samlingen på denne side, så jeg kan med god samvittighed stoppe min indsamling af tidsserier. Det glæder mig, at behovet for sådanne data har opnået bred anerkendelse. Samtidig vil jeg gerne takke de udenlandske kolleger, som har bidraget med data.

25. februar 2016:
Korte statistikker
De fleste lande omstiller deres elforsyningssystemer ved at installere mere vindkraft og flere solceller. Produktionen fra disse teknologier er svingende og ikke-styrbar. Det medfører en betydelig ændring af elsystemets egenskaber. Jeg har føjet en ny sektion med korte statistikker til denne hjemmeside for at kunne påvise nogle tendenser under omlægningen.
Indtil nu omfatter statistikkerne Europæiske kvartalsvise engros-priser og et udvalg af Danske tendenser.

30. januar 2016:
Kan Tyskland opfylde sine CO2 mål i 2020?

29. januar 2016:
ENTSO-E's Transparency Platform: Fremtidens kilde til europæiske markedsdata
ENTSO-E åbnede formelt sin transparens platform (TP) den 5. januar 2015. Siden da har TP indsamlet og offentliggjort tidsserier med elmarkedsdata for EU-lande. De hidtil indsamlede data er mangelfulde for flere lande. Derfor bliver der fra de sædvanlige kilder også samlet data for 2015 til download sektionen på denne hjemmeside. Kilden vil fremgå i toppen af hvert enkelt ark.

21. januar 2016:
Rekorder og tendenser i dansk elforsyning
Fra 2010 til 2015 voksede produktionen af vindenergi i Danmark fra 20 % til 40 % af elforbruget og spot markedspriserne faldt til det halve.
I 2015 blev balanceringen af den ikke styrbare danske elproduktion stadig udført i udlandet.
Vil disse tendenser fortsætte til 2020?
Min status for 2015 (på engelsk)

19. december 2014:
Nye data på download-siden
Takket være interesserede medlemmer af Energigruppen under European Physical Society (EPS) har det været muligt at føje 2013-data på timebasis for Tjekkiet, Finland og Spanien til datasamlingen. Desuden er udvekslinger pr. land eller pr. forbindelse tilføjet for Danmark, Finland, Tjekkiet, Storbritsnnien, Frankrig og Spanien. Desværre mangler der stadig komplette udveslingsdata for Tyskland. Se download-siden.
Klik på kortet for at se, hvor der er indsamlet udvekslinger på timebasis (de grønne pile).

13. december 2014:
Energinet.dk skal informere om fremtidige netproblemer
En ny rapport på 196 sider skitserer en ny regulering af den danske elsektor. Væsentlige elementer heri vil være en bedre planlægning og information om forsyningssikkerhed.
Se min kommentar (på engelsk).

14. november 2014:
Opfordring til udvikling af en ny europæisk database med driftsdata
Det var meningen med min datasamling på downloadsiden at demonstrare anvendelsesmulighederne for en simpel database med data fra flere europæiske lande i fælles format. Nu tror jeg, at tiden er inde til at udrede erfaringerne indtil nu og udvikle en ny og bedre database.
Se min præsentation (på engelsk) til energigruppemødet under det Europæiske Fysiske Selskab.

25. april 2014:
Adgang til fortiden
Siden 2005 er der sket store forandringer i dansk elforsyning. Mange af virksomhederne fra årene før 2005 findes ikke længere. Det betyder, at adgangen til dokumenter om f.eks. Elsam, Elkraft, Eltra og Nordel ikke er umiddelbart tilgængelige. Med gode venners hjælp har jeg skaffet et udvalg af årsberetninger og enkelte andre dokumenter, som kan ses her.
Skulle nogen ønske at bidrage til samlingen, modtager jeg gerne relevant materiale. Det kan være som pdf-filer eller evt. papirudgaver til scanning.

28. marts 2014:
Statistical Survey 2013
med vindkraftdata for 7 europæiske lande findes her.

28. november 2013:
Belgiske data føjet til download siden
Takket være Hubert Flocard er det nu muligt at download belgiske data for elforbrug og vindkraft, herunder separate tidsserier for landmøller og havmøller.

6. september 2013:
Nu også onshore og offshore vindserier for 2011
Energinet.dk oplyser, at separate tidsserier for vindenergi opdelt i onshore og offshore energi nu også er tilgængelige for 2011. 2011 anses for et særligt normalt vindår.
Tidsserierne kan hentes fra mit downloadcenter.

2. september 2013:
Tidsserier for vindkraft fås nu både onshore og offshore
Energinet.dk offentliggør nu separate tidsserier for dansk vindenergi på timebasis opdelt i onshore og offshore energi.
Tidsserierne for 2012 og 2013 kan hentes fra mit downloadcenter.
Tidsserier for solceller (PV) forventes snart at følge efter.

6. Juni 2013:
Mangel på åbenhed hos Bundesnetsagentur
Det tyske Bundesnetzagentur udsrbejder en rapport om nettilstanden i Tyskland til foorbundsministeriet for Økonomi og Teknologi hver 14. dag. Af uransagelige grunde er rapporterne hemmelige.
Læs mere her

31. marts 2013:
Statistical Survey 2012
Observationer for 2012:
- Elektriciteten flød hovedsageligt fra nord til syd i Europa
- Meget lave nordiske og tyske spot priser
- Tæt kobling mellem danske og tyske spotpriser
- Rekordlav termisk produktion i Danmark
- Vindkraftanalyser for 6 europæiske lande
Læs mere i Statistical Survey 2012 (på engelsk)

20. oktober 2012:
Data samling opdateret med 3. kvartal 2012
Fra 2012 omfatter samlingen af tidsserier på timebasis windkraft produktion of andre relevante data fra Danmark, Tyskland, Republikken Irland, Storbritannien, Frankrig og Spanien.
Download data her

9. maj 2012:
Vinterberetning fra Bundesnetzagentur
Nu har det tyske Bundesnetzagentur udsendt en rapport om forsyningssituationen for el og gas i vinterhalvåret 2011/2012. Sådanne beretninger er oplysende, men desværre alt for sjældne.
Her er min oversigt og her er rapporten (på tysk)

15. april 2012:
Download britiske systempriser
Britiske systempriser for 2009, 2010 og 2011 er nu klar til download. De nye data omfatter System Sell Price (SSP) og System Buy Price (SBP) i £/MWh som gennemsnit pr. time.
Her er downloadsiden (på engelsk)

29. marts 2012:
IEA's fleksibilitetsindeks - En ufuldstændig målestok
Det Internationale Energiagentur (IEA) har lavet en metode til vurdering af, hvor meget vindenergi der er plads til i et givet område. Danmark skulle under de nuværende forhold have plads til 63 %. Det er et spændene initiativ, men metoden er ikke færdig. . . . . . Læs mere

9. februar 2012:
Vindkraft og spotmarkeder i 2011
Iagttagelser for 2011:
- En våd sommer og et tysk moratorium for kernekraft tippede energibalancen
- Den nye balance vendte transitten af el gennem Danmark
- Danmark og Tyskland er en fælles markedsblok med 9 % vindenergi
- Midlertidige kapacitetsreduktioner svækker adgangen til handel over grænserne
- Sammenlægning af 5 landes vindkraft kan ikke skabe en jævn forsyning.
Læs mere i Statistical Survey 2011 (på engelsk)

27. november 2011:
Nye typer data klar til download
Udvalget af data til download udvides for tiden.
Nu er der også tidsserier for produktion fra solceller (PV) of havvindmøller. PV produktionen har nået et betydeligt omfang i Tyskland og det er blevet muligt at studere forskellene i variabilitet mellem PV og vindkraft.
Tidsserierne kan downloades her.

10. oktober 2011:
Tidsserier til internationale sammenligninger
Det kan være besværligt at indsamle tidsserier til internationale sammenligninger af integration af vindkraft.
Et udvalg af de tidsserier, som er brugt i mine analyser findes her.

12. august 2011:
Forbedret nordisk energibalance
Vandstanden i de norske vandmagasiner er nu tæt på det normale for årstiden.
Forbedringen skyldes fortrinsvis den kraftige nedbør i 2011.
Samtidigt er spotpriserne faldet, og Danmark og Tyskland er ikke længere markant billigere end Norge og Sverige.

26. juni 2011:
Vindkraftoversigt udvidet med Storbritannien
Det er nu lykkedes mig at downloade en tidsserie for vindkraft i Storbritannien i 2010. Det giver mulighed for en ønsket udvidelse af vindkraftoversigterne for Danmark, Tyskland og Irland.
Resultaterne tyder på, at Irland og Storbritannien skal ses som en samlet blok af vindkraft på samme måde som Danmark og Tyskland.

21. april 2011:
Lavvande i de nordiske vandmagasiner
Vandstanden er usædvanligt lav i de norske og svenske vandmagasier i år. Det skyldes øget elforbrug og mindre nedbør i 2010.

Norge sparer på vandet med en betydelig import af elektricitet. Allerede fra midten af april kan der igen konstateres stigende vandstand.


29. juli 2010:
I Storbritannien savnes åbenhed om elmarkedets data
The bookOgså i England diskuteres vindkraftens indpasning. Renewable Energy Foundation (REF) har ønsket at bidrage til debatten ved at udgive fem af mine nyere artikler på bogform.
Den engelske interesse for mine arbejder skyldes, at let adgang til tidsserier med danske markedsdata gør det muligt at undersøge vindkraftens virkninger. Det er ikke tilfældet i Det forenede Kongerige (UK).
REF knyttede derfor bogudgivelsen sammen med et krav om større åbenhed om elsektoren i UK, så det også der kan blive muligt at analysere markedets reaktion på en voksende andel af vindkraft.
Se: Renewable Energy Foundation, London
Danske data findes på Energinet.dk's hjemmeside
Se links til de fem artikler under Nyere publikationer

13. maj 2010:
Det blæser vel altid et eller andet sted?
Samkøring af vindkraft over et stort geografisk område indebærer en mere jævn produktion. I den engelske debat antager mange, at UK (Storbritannien og Nordirland) er stort nok til, at der altid kan regnes med en vis produktion af vindkraft.
Desværre publiceres der ikke tidsserier med vindkraft i UK på samme måde som i Danmark og Tyskland. Jeg har derfor brugt danske og tyske data for at belyse spørgsmålet for et geografisk område af samme udstrækning som UK.
Se min artikel i New Power UK, marts 2010

14. maj 2009:
Behov for mere gennemsigtigt elmarked i UK
Policy Exchange i London har under titlen "Viden er magt" (Knowledge is Power) fremlagt en række forslag til afhjælpning af tillidskrisen omkring energimarkedet. Forslagene er især rettet mod slutbrugermarkedet for el.
Læs mere på http://www.policyexchange.org.uk/publications/publication.cgi?id=117

  Opdateret d. 1.5.2017