6. Juni 2013:
 
Mangel på åbenhed hos Bundesnetsagentur

Den 15. april 2013 bragte den tyske avis, Handelsblatt, en historie: "Elnettet vaklede" ("Im Stromnetz hat's gewackelt"). En længere historie den følgende dag under overskriften "Den nye stress med strømmen" udmalede truslerne mod den tyske elforsyning yderligere.

Flere medier bragte den samme historie med mere eller mindre dramatiske overskrifter. Alle disse medier henviste til Handelsblatt som kilden til historien.

Bundesnetzagentur udarbejder en kort rapport om driften af højspændingsnettet hver 14. dag. Handelsblatt var kommet i besiddelse af rapporten for den sidste halvdel af marts 2013.

Nettilstanden var anstrengt i 50Hertz området mellem den 25. og 27. marts 2013. Der blev udsendt varsel om øget opmærksomhed (Warnstufe). Tilstanden fik den konsekvens, at kravet om N-1 sikkerhed ikke altid kunne opfyldes, og at 12,8 GWh og indtil 1.600 MW måtte omlægges. For at hindre utilsigtede transporter gennem Polen måtte eksporten holdes inden for reguleringsområdet af en virtuel tværspændingstransformer. Dette er en midlertidig aftale, som skal erstattes af en ægte tværspændingstransformer.

Situationen har været alvorlig, men formentlig ikke usædvanlig. Spørgsmålet er, om den fortjente de dramatiske overskrifter.

Uheldigvis var det ikke muligt at finde mere teknisk information om tilstanden i de tyske net. Derfor bad jeg Bundesnetzagentur om et abonnement på 2-ugers rapporten (Kurzbericht). Det høflige svar var, at rapporten laves udelukkende til Ministeriet for Økonomi og Teknologi, og at den ikke er offentligt tilgængelig. Hvert år i første halvår offentliggør Bundesnetzagentu en rapport om nettilstanden i den forløbne vinter. Jeg avede en oversættelse af resuméet af rapporten for vinteren 2011/2012 den 9. maj 2012 her.

Det undrer mig, at den strengt tekniske information i 2-ugers rapporten skal være fortrolig. Der er stor interesse for driftstilstanden i det tyske net hos eksperter i Tyskland og i nabolandene. En årlig udredning er langt fra nok.

Offentlig adgang til 2-ugers rapporterne kunne muliggøre løbende opfølgning af nedreguleringer af vedvarende energi (redispatch) og ville sandsynligvis hindre de drastiske overskrifter i medierne forårsaget af, at en enkelt rapport blev lækket til pressen.

En ny dansk lov (mod?) offentlighed i forvaltningen
Den 4. juni 2013 har Folketinget vedtaget en ændret lov om offentlighed i forvaltningen. Ifølge den nye lov vil en rapport fra en statslig styrelse til et ministerium været udelukket fra offentlig indsigt. Det har ikke tidligere været tilfældet.

Jeg kender ikke den tilsvarende tyske lovgivning, men tilfældet er et eksempel på en urimnelig begrænsning af offentlighedens adgang til statslige dokumenter.

Jeg synes, at Bundesnetzagentur og Ministeriet for Økonomi og Teknologi skyldes os en meget god forklaring på hemmeligholdelsen af 2-ugers rapporterne.

Opdateret d. 12.6.2013