Historisk arkiv

 
Der er de seneste år sket store forandringer i dansk elforsyning. De nye virksomheder er tilbøjelige til at nedtone historien forud for deres oprettelse. Det kan imidlertid være nyttigt at forstå, hvilke tanker man har gjort sig gennem de årtier, hvor danske el- og kraftvarmesystemer blev bygget op. Derfor kan udvalgte dokumenter fra årene før 2005 ses her.
Nordel
Årsberetninger
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Andre rapporter
J. Ehlert Artikel Ronneby 1972
Nordel 25 år 1963-1988
Nordisk systemudviklingsplan 2002
Nordisk regelsamling 2004
Prioriterede snit 2004
Nordic Grid Master Plan 2008
Fælles dansk
Elektricitetskommissionen af 1941
Betænkning 1946
DEF Robert Henriksen 1946
Rationering Hobro 1944-45
Elsam-Kraftimportundersøgelsen 1965
Styringskomité
Koordinering 1
Koordinering 2
Prognoser 1
Prognoser 2
Effekt 1
Effekt 2
Kraftværker 1
Kraftværker 2
Fjernvarme
Koordineret kraftværksudbygning 1974-1977
KK1 1974
KK2 1975
KK3 1977
Havneundersøgelse 1981
Salthorstundersøgelse 1981 (kun resumé)
Salthorstundersøgelse 1981 (brochure)
Integreret Ressourceplanlægning 1994
IRP Hovedrapport 1994
IRP Programdel 95
IRP Perspektivdel 95
IRP Programdel 97
IRP Perspektivdel 97
IRP DSM 97
IRP Teknologi 95
Et åbent nordisk elmarked 1998
Statusnotat Systemplan 2005
Miljørapport 2005
Elsam
E.L.Jakobsen
ELSAM Posten 1981
Galaxen 2006
J.U.S.Henriksen
ELSAM Posten 1989
Årsberetninger
1956/57 og 1957/58
1958/59
1959/60
1960/61
1961/62
1962/63
1963/64
1964/65
1965/66
1966/67
1967/68
1968/69
1969/70
1970/71
1971/72
1972/73
1973/74
1974/75
1975/76
1976/77
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Planlægningsrapporter
Effektplaner
Udvidelsesplan 1958
Udvidelsesplan 1959
Udvidelsesplan 1960
Udvidelsesplan 1961
Udvidelsesplan 1962
Udvidelsesplan 1962 bilag
Udvidelsesplan 1963
Udvidelsesplan 1964
Udvidelsesplan 1965
Udvidelsesplan 1966
Effektudvidelsesplan 1967
Effektudvidelsesplan 1968
Effektudvidelsesplan 1969
Effektudvidelsesplan 1970
Effektudvidelsesplan 1970 bilag
Effektudvidelsesplan 1971
Effektudvidelsesplan 1971 bilag
Effektudvidelsesplan 1972
Effektudvidelsesplan 1972 bilag
Effektudvidelsesplan 1973
Effektudvidelsesplan 1973 bilag og app.
Effektudvidelsesplan 1974
Effektudvidelsesplan 1975
Effektudvidelsesplan 1976
Udvidelsesplan 1977
Udvidelsesplan 1978
Udvidelsesplan 1979
Udvidelsesplan 1980 Indstilling
Udvidelsesplan 1980 udredning
Udvidelsesplan 1981
Udvidelsesplan 1982
Udvidelsesplan 1983
Udvidelsesplan 1984
Udvidelsesplan 1984 Fjernvarmerapport
Udvidelsesplan 1985
Udvidelsesplan 1986
Udvidelsesplan 1987
Udvidelsesplan 1987 Pladsundersøgelser
Udvidelsesplan 1988
Udvidelsesplan 1988 Efterspørgsel
Udvidelsesplan 1988 Elbesparelse
Udvidelsesplan 1989
Udvidelsesplan 1990-1991
Udvidelsesplan 1992
UP'93
UP93
UP93 250 MW klassen
UP93 CO2-fjernelse
UP93 CO2-deponering
UP93 Langsigtet plan
UP93 Biomasse
UP93 Produktionsteknologier
UP93 Reguleringsforhold
UP93 CO2 Tekniske løsninger
UP93 Europa scenarier
UP93 Europas naturgasmarked
Udviklingsplan 94
Netplaner
Netudvidelsesplan 1967
Netudvidelsesplan 1968
Netudvidelsesplan 1969
Netudvidelsesplan 1971
Netudvidelsesplan 1972
Netudvidelsesplan 1974
Netudvidelsesplan 1979
Netudvidelsesplan 1980
Netudvidelsesplan 1981
Netudvidelsesplan 1983
Netudvidelsesplan 1984
Netudvidelsesplan 1985
Netudvidelsesplan 1986
Netudvidelsesplan 1987
Netudvidelsesplan 1988
Netudvidelsesplan 1991
Netudvidelsesplan 1992
Netudvidelsesplan 1993
Netudvidelsesplan 1995
Afregning (grønne forskrifter) Ikke komplet
Afregningssystemets struktur
Introduktion
Indholdsfortegnelse
Bestemmelser
Bestemmelse A
Bestemmelse AA
Bestemmelse AB
Bestemmelse B
Bestemmelse C
Bestemmelse D
Bestemmelse DC
Bestemmelse E
Forskrifter
Forskrift A1
Forskrift B1
Forskrift C1
Forskrift D1
Forskrift E1
Generel forskrift 1
Data
Data 2
Tolkninger
Tolkning nr. 6
ELSAMPROJEKT
Årsberetning 1987
Årsberetning 1989
Andet
Konti-Skan kontrakterne 1963
Konti-Skan brochure 1965
Elsam blackout 29.3.1967 - Ingeniørens Ugeblad nr. 28 1967
Elsam 25 år Elsam-Posten april 1981
Fog Jacobsen Kontrolrum 1988
Jørn Liman Brændselsprisprognoser 1990
Skagerrak-forbindelsen 15 år 1991
Miljørapport 1994
Miljørapport 1996
Konti-Skan PAN 2005
Eltra
Årsberetninger
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Planlægningsrapporter
Netplan 1997-98
Netplan 1999
Netplan 2000
Systemplan 2001
Systemplan 2002
Systemplan 2003
Systemplan 2004
Anlægsplan 2001
Anlægsplan 2002
Anlægsplan 2003
Anlægsplan 2004
F&U Elproduktion 2001
F&U Elproduktion 2002
F&U Elproduktion 2003
Miljøplan 2001
Miljøplan 2002
Miljøplan 2003
Miljøplan 2004
Andre rapporter
Miljørapporter
1997
1998
1999
Elkraft
Årsberetninger
2002
2003
2004
Andre rapporter
Miljørapporter
2000
2001
2002
2003
2004
Hvis dokumentet åbner i dette vindue:
 
Højreklik på dokumentet og vælg enten
 
- "Åbn link i nyt faneblad"
- "Åbn link i nyt vindue" eller
- "Gem link som ...".
 
...for at få fuld skærm:
 

 
Samlingen udvides efter ønsker og muligheder.
 
Elsam var blandt de allerførste danske virksomheder, som udgav en udførlig miljørapport. Elsams miljørapport 1994 var den første.
 
Opdateret d. 18.5.2020
.