12. august 2011
Forbedret nordisk energibalance
I løbet af 2011 er der sket en betydelig forbedring af energibalancen i Norge og Sverige.

De norske vandmagasiner indeholder 11 TWh mere end på samme tid sidste år. Dermed er vandtanden tæt på det normale for årstiden. Forbedringen skyldes fortrinsvis den kraftige nedbør i 2011.
 

Forbedringen afspejles i sotpriserne. I 2011 har priserne i Norge og Sverige indtil nu ligget tæt på NordPools systempris. I diagrammet nedenfor illustrerer systemprisen derfor prisforløbet i Norge og Sverige. De danske og tyske priser har haft et andet forløb, men også ret tæt sammen.
 

I årets begyndelse lå priserne i Norge og Sverige markant højere end de danske og tyske priser. Nu er prisniveauet generelt faldet, og der er sket en forskydning i retning af det mere normale med lavere priser i Norge og Sverige end i Danmark og Tyskland.

Figuren bekræfter tidligere observationer af en tæt kobling mellem elmarkederne i Tyskland og Danmark, selv om de to lande hører til hver sit markedssystem (EEX og NordPool).

Opdateret d. 28.8.2011