Nyere publikationer
 
Towards 50% Wind Electricity in Denmark - Dilemmas and Challenges
  Artikel i the European Physical Journal - Plus, 131(5), 1-12, 2016
 
Hvad skal supplere sol og vind i 2020?
  Artikel i "Naturlig Energi" og "Fjernvarmen", januar 2014
 
Scenarier til kraftvarmeundersøgelse
  Rapport for Grøn Energi under Dansk Fjernvarme, november 2013
 
"Power to Heat" i det danske energiforsyningssystem
  Præsentation på "Projectgroep Biomassa & WKK" seminar i Rotterdam, 2 okt. 2013 (engelsk)
Præsentation på ERA Net Workshop i Salzburg, 14. maj 2013 (engelsk version)
Præsentation på IKEM Workshop i Berlin, 10. apr. 2013 (tysk version)
 
A New Study on Integration of Renewables in Germany
  IndlægThe Oil Drum November 2012
 
Samspil mellem el og varme
  Præsentation på Dansk Fjernvarmes årsmøde 26. oktober 2012
 
German Power Grids Increasingly Strained
  IndlægThe Oil Drum Maj 2012
 
Fjernvarmens oversete fleksibilitet
  Artikel i "Fjernvarmen" nr. 4/2011
Artiklen er udkommet på engelsk i "Euroheat & Power" IV/2011 under titlen: "New Business Opportunity for CHP: Sale of Balancing Services".
Præsentation fra seminar i Fjernvarmens Udviklingscenter 5. marts 2012.
 
Norway Preparing for Balancing European Wind Power
  IndlægThe Oil Drum Februar 2011
 
The Variability of Wind Power
The book
  Collected Papers 2009-2010
With a preface by Michael Laughton
Udgivet af Renewable Energy Foundation, London, juli 2010
Hele rapporten
De fem artikler:

 * Statistical Survey 2009
 * Wind Power Variability
 * Wind Power Variations are Exported
 * Geographical Distribution and Wind Power Smoothing
 * Comment on the EWIS report
 
Wind intermittency: lessons from overseas
  Artikel i New Power UK, marts 2010
Her gengivet med venlig tilladelse fra New Power UK
 
Future Challenges of the Danish Power System
Artikel til "8th International Workshop on Large-Scale Integration of Wind Power...", Bremen, oktober 2009 (medforfatter)
 
The Effects of Wind Power on Spot Prices
 * Artikel til Nordic Wind Power Conference, september 2009
 * Folder med introduktion til "the Spot Price Study"
 * Tilhørende præsentation (0,8 MB)
 
Wind Power and Spot Prices: German and Danish Experience 2006-2008
En statistisk undersøgelse for Renewable Energy Foundation i London, marts 2009:
 * Komplet rapport: Link til publikationer fra Renewable Energy Foundation
 * Sammendrag på engelsk
 * Præsentation, maj 2009 (1,2 MB)
 
Danish Wind Power and Electricity Export in 2007
  Artikel til Claverton Energy Research Group, december 2008
 
The challenges posed by more renewables
  Artikel i Platts Power UK, august 2008
 
Impact of Distributed Generation on System Operation
  VGB PowerTech 5/2005