Vindkraft

3. august 2016:
Kamp om subsidier til vedvarende energi i Tyskland
Tysk TV 1 (ARD) har sendt et interessant program om de økonomiske interesser i subsidier til vindenergi i Tyskland. Her er min korte præsentation (på engelsk).

30. maj 2016:
Vindkraft i Danmark: dilemmaer og udfordringer
Min artikel "Towards 50% Wind Electricity in Denmark - Dilemmas and Challenges" er offentliggjort i the European Physical Journal - Plus, 131(5), 1-12. Artiklen (på engelsk) kan ses gratis her.

23. juli 2015:
Fra 140 % vindkraftrekort fredag til vindstille lørdag
Flere internationale medier berettede begejstret om 140 % vindkraftrekord i Danmark natten til den 10. juli. Men allerede næste dag havde vinden lagt sig.

14. januar 2015:
Vindkraft under stormene Dagmar og Egon
Tvillingestormene Dagmar og Egon passerede Danmark den 9. og 10. januar 2015 og skabte nye kombinationer at markeds- og nettilstande.
Se min oversigt for 9. til 12. januar 2015 (på engelsk).

12. januar 2015:
Overskud af vindkraft 1. og 2. januar 2015
Der er udbredt interesse for at få belyst, hvad der sker i elmarkedet og i transmissionsnettet, når produktionen af vindkraft er høj. I denne stormsæson er der rig lejlighed for at undersøge det.
Se min oversigt for 1. og 2. januar 2015.

25. januar 2014:
Rekordhøj produktion af vindenergi i December 2013
Fakta om elforbrug, vindkraft, udvekslinger og spotpriser i december 2013.

17. november 2013:
Dansk erkendelse af faldende effektivitet af vindmøller
Antagelser om faldende effektivitet af danske vindmøller blev diskuteret nedenfor den 22. september 2012 og den 25 december 2012. Nu er faldet også konstateret af en dansk ekspert.
Læs mere

25. december 2012:
Ny analyse af vindmøllers produktion
The Renewable Energy Foundation har publiceret en ny analyse af vindmøllers præstationer i Danmark og UK (Storbritannien og Nordirland). Analysen er udført af professor Gordon Hughes. Hovedresultatet er, at vindmøllernes produktion viser et overraskende stort fald med alderen, især i UK. Vedligeholdelsespolitik og mangelfuldt design kan have bidraget til resultaterne.
Se mere her

22. september 2012:
Tegn på svagt faldende produktion for vindmøller i Danmark
Det hævdes, at kapacitetsfaktoren for vindmøller i nogle lande falder med indtil 2 % om året. Det antages, at hovedårsagen er slitage. Også vindmøller i Danmark har en svagt faldende produktion, men slet ikke i den størrelsesorden. Her synes årsagen at være skiftende vindforhold. 3.215 landmøller installeret mellem 1992 og 2001 er analyseret.
Se resultaterne her (på engelsk)

10. december 2010:
Ringe vind den 7. december
Flere lande oplevede kapacitetsmangel og høje spotpriser den 7. december. Flere har spurgt, hvor meget vindkraften gavnede. Her er nogle foreløbige tal for aftenmaksimum:
Produktion  Andel af kapacitet
Danmark 142 MW 4 %
Tyskland 779 MW 3 %
Storbritannien 133 MW 6 %
Irland 298 MW 21 %
Mine tidligere analyser tyder på, at perioder med højt elforbrug og ringe vind ofte forekommer i december.

13. maj 2010:
Det blæser vel altid et eller andet sted?
Samkøring af vindkraft over et stort geografisk område indebærer en mere jævn produktion. I den engelske debat antager mange, at UK (Storbritannien og Nordirland) er stort nok til, at der altid kan regnes med en vis produktion af vindkraft.
Desværre publiceres der ikke tidsserier med vindkraft i UK på samme måde som i Danmark og Tyskland. Jeg har derfor brugt danske og tyske data for at belyse spørgsmålet for et geografisk område af samme udstrækning som UK.
Se min artikel i New Power UK, marts 2010

Opdateret d. 19.1.2017