17. november 2013:
 
Dansk erkendelse af faldende effektivitet af vindmøller

Mine noter fra 22. september 2012 og 25 december 2012 omtalte internationale diskussioner om faldende effektivitet af danske vindmøller. Den faldende effektivitet kunne dog ikke bekræftes ud fra mine data.

Vindindekset på http://vindstat.dk/ er en vigtig kilde til data om produktion af vindenergi i Danmark. Jeg kunne se, at vindindekset havde praktisk taget den samme variation fra år til år som gennemsnitsproduktionen af landmøller (ref.1). Derfor syntes jeg, at "vindindeks" burde omdøbes til "vindenergiindeks".

Professor Gordon Hughes's arbejde (ref. 2) har inspireret Per Nielsen fra EMD International til at foretag nogle uddybende analyser, som synes at bekræfte professor Hughes's resultater. Per Nielsen har publiceret de nye resultater på http://vindstat.dk/ (ref. 3).

Ud fra denne nye erkendelse skriver Per Nielsen: "Og konklusionen er "desværre", at der er noget om snakken. Jeg kommer frem til en årlig gennemsnitlig forringelse på 0,6% - altså 6% over 10 år." Per Nielsen vælger at nedjustere vindindekset med 0,4 % om året for at eliminere skævheden.

Det er temmelig vanskeligt at identificere en systematisk variation i størrelsesordenen ½ % om året, når andre omstændigheder som f.eks. vindvariationer, indkøringsproblemer og vedligeholdelsespolitik medfører langt større udsving.

In the Danish version of the paper Per Nielsen suggests the following possible reasons for the decreasing capacity factors of wind turbines:

1. Teknisk degradering af møllerne, f.eks. på grund af krøjefejl, "slidte vinger", beskidte vinger, luftbremser der ikke lukker tæt og vinger der mister optimale vinkler.
2. Rådighed, bl.a. som følge af gearproblemer
3. Ændrede landskabsforhold
4. Målerfejl

Antages 0,4 % fald om året, løber det op i næsten 10 % på 20 år. Det kunne være interessant viden for planlæggere og investorer.

I diskussionerne har der været tale om langt større fald. Derfor er det vigtigt fortsat at følge udviklingen nøje, at forbedre de statistiske metoder og at tilpasse vedligeholdelsspolitikken i overensstemmelse med resultaterne.

References:

1. Capacity Factor Degradation for Danish Wind Turbines, 8. oktober 2012
2. Ny analyse af vindmøllers præstationer, 25. december 2012
3. Detailanalyser bag justering fra ver.06 til ver.13 indeks, 25. oktober 2013

Opdateret d. 17.11.2013