25. januar 2014:
 
Rekordhøj produktion af vindenergi i december 2013

Flere medier har berettet, at den danske produktion af vindenergi var rekordhøj i december 2013 og dækkede 54,8 % af bruttoforbruget. Den 21. december oversteg produktionen af vindenergi det danske elforbrug.

Denne note bygger på data, som er downloadet fra Energinet.dk.


Fig. 1 - Forbrug, vindkraft og udveksling i december 2013

Dette diagram bekræfter, at elforbrug og vindkraft har meget forskellige profiler. Det viser også, at Danmark har overladt balanceringsarbejdet til de internationale elmarkeder.

Der er ikke noget i vejen med at købe balanceringsydelser i udlandet, men det er vigtigt at gøre omkostningerne op og at tage nationale alternativer i betragtning.

Den resulterende udveksling med nabolandene hver time vises som "Net export". Den er hovedsageligt en følge af vindkraftens variation. I månedes første del kan man også se en indflydelse af de daglige belastningsvariationer.

For 5 år siden hævdede den danske akademiske elite som en respons på CEPOS-rapporten, at der ikke er nogen kausal sammenhæng mellem vindkraften og den danske eksport af elektricitet. Jeg synes, at diagrammet foran viser en meget direkte samvariation.


Fig. 2 - Nordpools systempris og den tyske EEX pris i december 2013

De danske spot priser på el er stærkt knyttet til Nordpools systempris og den tyske EEX-pris. I december 2013 afspejler EEX-prisen både perioder med elmangel og volatilitet på grund af vindkraftens variationer.


Fig. 3 - El spotpriser i Vest- og Østdanmark i december 2013

På grund af Storebæltsforbindelsen har de to dele af Danmark identiske spotpriser de fleste timer. Når denne forbindelse er fuldlastet, kan de to dele undertiden dele sig med tyske priser på den ene side og nordiske priser på den anden side. Negative sporpriser forekommer i Tyskland og Danmark den 22. og 24. december.

De lokale spotpriser kan bruges til beregning af gennemsnitsværdier for de forskellige profiler:

Tidligere har jeg kun fundet uvæsentlige forskelle mellem disse værdier. Det lignede en myte, at dansk vind energi bliver eksporteret for en slik. Nu kan dette billede ikke helt afvises.

Vindmøllerne har to vigtige kilder til indtægter: elmarkedet og PSO (public service obligations, som betales af elforbrugerne). Ifølge tabellen foran har markedet betalt 25,44 €/MWh. Den følgende figur fra Energinet.dk's årsberetning 2012 viser PSO støtten til vindkraft i 2012:


Fig. 4 - Dansk støtte til miljøvenlig elproduktion 2008-1012

Ud fra denne figur kan den offentlige støtte til vindenergi i 2012 anslås til 1.800 millioner kr. eller ca. 24 €/MWh. Hvis støtten i 2013 har været på samme niveau, var den samlede betaling for vindenergi i december 2013 omkring 50 €/MWh. Eksporten var 604 MWh eller 41 % af produktionen af vindenergi. Efter min opfattelse er vindkraften årsag til denne eksport. Det direkte tab på eksporten i december 2013 har således været omkring 27 €/MWh.

Disse værdier er grove skøn, som kan være forkerte. Der vil forhåbentlig være en PSO specifikation til rådighed for udarbejdelsen af mit Statistical Survey 2013.

Trods den høje andel af vindenergi den 21. december var en betydelig termisk produktion nødvendig til stabilisering af nettet og til fremstilling af kraftvarme til fjernvarmesystemerne:


Opdateret d. 31.1.2014