- Forside
 - Kontakt

Emner:
 - Vindkraft
 - Integration af VE
 - Elnet i Europa
 - Elmarkeder
 - Kraftvarme
 - Forsyningssikkerhed
 - Økonomi og elpriser
 - Data og gennemsigtighed

Download:
 - International time series 2006-16
    - nu vindkraftdata fra op til 11 lande
 - Historisk arkiv

Korte statistikker
 - Europæiske spotpriser kvartalsgennemsnit
 - Danske tendenser 2010-2016

Indpasning af vindkraft:
 - Smart Grid med kraftvarme
 - Statistical surveys 2006-2013
 - En analyse af spotpriser

Dokumenter:
 - Nyere publikationer
 - Noter og kommentarer
 - Andre referencer

4 årtier i elforsyning
Private sider