Økonomi og elpriser

22. august 2016:
Vind er ikke altid billigst
I 2014 meddelte Energistyrelsen, at vindkraft er den billigste teknologi til elproduktion. Udsagnet burde modificeres af to grunde: Havvind var (og er) en dyr teknologi, og olieprisen er faldet til en tredjedel siden 2014. Landvind er stadig blandt de billige teknologier, men havvind er sammen med alle undersøgte biomasseteknologier temmelig dyr. Vil kystnær vindkraft blive en hovedkilde til energi i fremtiden??

16. august 2016:
Ubrugelige brændselsprisprognoser
De brændselsprisprognoser, som offentliggøres af danske myndigheder, opfattes som vejledende for energiplanlæggere. Fra 2015 til 2016 er den forventede råoliepris i 2020 faldet fra 120 kr./GJ til 49 kr./GJ. Udsvinget viser, hvor stor usikkerheden på prognosen er. Energiplanlæggere og investorer bør omhyggeligt analysere de ekstreme tilfælde for at forebygge økonomiske tab.
Her er min sammenligning (på engelsk)

31. juli 2016:
Lavere og mere lige engros priser på el i Europa
EU Kommissionen har offentliggjort et nyt bind med kvartalsvise europæiske spotpriser på el. Gennemsnitlige engros-priser for 4. kvartal 2015 og for 1. kvartal 2016 er blevet føjet til de korte statistikker.
Fra 4. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016 er gennemsnitsprisen for hele området faldet fra 43,5 til 33,2 €/MWh.

19. juni 2016:
For dyrt at lave el på biomasse
Mens olieprisen for et par år siden var i top, fremlagde Energistyrelsen en beregning af omkostningerne ved at producere el med forskellige teknologier. Overskriften var, at landmøller er den billigste teknologi til elproduktion. Resultaterne viste også, at biomasseteknologier er de dyreste. Siden da er råoliepriserne faldet til under halvdelen. Mere realistiske brændselsprisprognoser ville måske ændre rangordenen, men biomasse ville stadig være dyrest. Brugen af biomasse på kraftvarmeværker ligner en kostbar fejltagelse.

16. maj 2016:
Europæiske regler for VE-støtte bør harmoniseres
Europæiske elforbrugere støtter vedvarende energi, men på forskellige niveauer fra 0 i Finland til 40 €/MWh i Italien. EU anser dem danske PSO-ordning for at være i strid med konkurrencereglerne. Derfor vil den danske regering flytte VE-støtten fra elregningen til statens budget, hvilket ikke bare ville bringe os på linje med Finland, men også lette danske virksomheder for at betale PSO.
Se min note om VE-støtte og industriens elpriser i Europa (på engelsk).

29. marts 2016:
Indbringende flaskehalse
De gennemsnitlige priser for el på de europæiske engros markeder kan variere fra land til land med en faktor fem. Hovedårsagerne er flaskehalse i nettet og ineffektive markedsordninger, som forhindrer en udligning af priserne i Europa.
Flaskehalsene sørger også for indtægter til de europæiske netejere. Læs Lucrative Bottlenecks (på engelsk), som forklarer princippet bag flaskehalsindtægterne og fremlægger danske resultater.

11. november 2015:
Faldende spotpriser i elmarkedet siden 2006
Danske spot priser for el følger enten nordiske eller tyske markedspriser de fleste timer. Både nordiske og tyske spot priser viser en klar faldende tendens, som sandsynligvis vil fortsætte. De faldende indtægter fra engros markedet skal udlignes af voksende subsidier til vedvarende energi.

23. oktober 2015:
Er elpriserne i Tyskland blevet stabile?
Det tyske ministerium for økonomi og energi lover faldende elpriser. Mon de er for optimistiske?
Gælder det også i Danmark?
Læs min vurdering (på engelsk)

17. september 2015:
Voksende afstand mellem forbrugerpriser og en gros priser for el i Europa
Agora-Energiewende fortæller i en kommentar den 15. september 2015 om den voksende afstand mellem forbrugerpriser og en gros priser for el i EU. Agora-Energiewende beroliger med, at forbrugerpriserne i Tyskland ikke vil vokse i 2016, "hvis elhandlerne kalulerer ærligt".
Link til historien på Agora Energiewende og til min kommentar (på engelsk).

24. juni 2015:
Forvirring over deklarationer af el
94 % af de danske elforbrugere betaler stigende PSO tariffer for at få mere el fra vedvarende energikilder. I stedet får de mere og mere atomenergi ifølge EU deklaration af elektricitetens oprindelse.
Her er forklaringen (på engelsk)

13. december 2014:
12% højere omkostninger til el på grund af vindkraft
Rockwool-fonden har udgivet en rapport om prisen for vindkraft i Danmark for årene 1998-2011. Rapporten finder en gennemsnitlig forøgelse af elomkostningerne på 12 %. Det kan være en rimelig pris for den opnåede reduktion af CO2-udslippet. Spørgsmålet er, hvorfor sådanne cost-benefit analyser ikke indgår i den danske klimadebat.
Link til rapporten (på engelsk).

20. Marts 2014:
Danske elpriser på vej til himmels
Siden år 2000 er elpriserne i Danmark vokset dramatisk. Hvad skete der? Ingen synes at føle et ansvar for omkostningerne til elforsyning i Danmark.

11. januar 2014:
En bedrøvelig historie
Danske elforbrugere har fået topplaceringen på en liste over elpriser i EU.
Læs min kommentar

21. december 2013:
Energibesparelser medfører højere afgifter
Ændrede forbrugsmønstre for energi får provenuet af energiafgifter til at falde. Dette kompenseres med højere eller nye afgifter, så forbrugerne må betale både det samme afgiftsprovenu og de dyrere energiløsninger. Dette er indtil nu ikke fremgået af den offentlige energiplanlægning.

29. september 2013:
Det tyske pumpekraft paradoks
Pumpekraft synes at være den perfekte teknologi til udglatning af belastningsvariationer. Nu ser det ud til, at Vattenfall er ved at lukke sit tyske pumpekraftværk, fordi det taber penge.
Her er min økonomiske analyse (på engelsk)

31. oktober 2011:
Nye tal for omkostninger til elproduktion
Der skrives ikke meget om elproduktionens omkostninger for forskellige teknologier. Derfor er Colin Gibsons nye probabilistiske metode et stærkt tiltrængt bidrag. Han stiller et regneark med data og macro'er til rådighed, så de, der måtte være uenige med ham, kan lave deres egne beregninger.
Se sammendrag og kommentar (på engelsk) med link til dokumenterne.

7. december 2010:
El bliver dyrere i 2011
I Østdanmark har spotprisen for el i dag nået en ny rekortdhøjde, og medierne varsler højere elpriser i 2011. Hvad stikker der under?
Se mit bud her.

Opdateret d. 21.1.2017