17. november 2013:
 
En bedrøvelig historie

Danske elforbrugere har fået topplaceringen på en liste over elpriser i EU. Det så jeg i en artikel om noget helt andet.

Tidligere var det elselskabernes mål at fremme danske el-forbrugeres interesser ved at nærme sig den anden ende af listen uden at give køb på miljøstandarderne. Nu viser figuren, at denne mission var en komplet fiasko.

Foruden de normale omkostninger belastes danske elforbrugere med to store udgifter: PSO tariffen (public service obligations) og elafgifterne.
-   PSO tariffen skal dække støtten til miljøvenlig elproduktion, som ikke er konkurrencedygtig. I første kvartal 2014 er PSO tariffen 190 kr. pr. MWh. Den gennemsnitlige danske spotpris i 2012 var 270 kr./MWh (vest) og 280 kr./MWh (øst).
-   Klimaministeren har sagt, at elafgifterne er nødvendige for opretholdelsen af det danske velfærdssamfund. En anden forklaring er, at afgifterne er nødvendige tilskyndelser til elbesparelser. Uanset hvad, hvis skatteprovenuet falder på grund af elbesparelser, sættes afgifterne tilsvarende op, siger ministeren.

Tiden må vise, om miljøforbedringer kan retfærdiggøre udgiften til PSO.

Der er stor offentlig opmærksomhed om størrelsen af de direkte personskatter i Danmark. Det er ikke så underligt. Det siges, at Danmark har verdens dyreste offentlige sektor. Politisk er det meget nemmere at lægge ekstra skatter på energi end at øge personskatterne.

Trods hæderlige hensigter er der foretaget mange uheldige investeringer i danske energiprojekter i de sidste 25 år. I den samme periode har den danske stat overtaget det overordnede elnet og gennem DONG Energy de fleste af de store kraftværker. På grund af uheldige investeringer i udlandet har en del af DONG Energy måttet sælges til udenlandske investorer.

For forbrugerne har sammenblandingen af elforsyningens økonomi og statens økonomi sløret de virkelige omkostninger til el, og offentligheden har meget ringe muligheder for at gennemskue uheldige beslutninger og vilkårlige afgiftsforhøjelser.

Årtier tilbage var det hensigten at give danske forbrugere billig el og gennemskuelighed i forsyningssystemets økonomi og teknologi. Nu har forbrugerne fået dyr el og et energisystem med en helt uoverskuelig økonomi.

Det er en bedrøvelig historie.

Opdateret d. 11.1.2014