Elmarkeder

2. april 2017:
Har spotpriserne for el nået bunden?
Brændselspriserne har været faldende siden 2011. Prognoserne har forudsagt stigende brændselspriser de sidste fire år. Til sidst må de få ret. De gennemsnitlige spotpriser for electricitet synes at følge råoliepriserne. Jeg har analyseret og diskuteret priser for årene 2010-2016. Mine resultater (på engelsk).

11. januar 2017:
Flaskehalse i de nordiske net under stormen "Urd"
Læsere af min note fra 30. december 2016 har spurgt, hvorfor Sverige har forhindret en transit af elektricitet fra Danmark til Norge. Denne tilføjelse (på engelsk) forsøger at lokalisere flaskehalsene i de nordiske net fra den 22. til den 31. december 2016. Den svenske "vestkystkorridor" er et reelt problem for Svenska Kraftnät. Det kan ikke udelukkes, at begrænsning af import under visse omstændigheder kan være den eneste udvej. Tilvæksten af vind- og solkraft i Europa vil gøre sådanne omstændigheder hyppigere.

30. december 2016:
El-net udfordret af julestormen "Urd"
Juledagene i 2016 blev karakteriseret af blæsevejr. Variationerne i vindkraft blev effektivt håndteret af den danske netoperatør, Energinet.dk. Det ser ud til, at det har været nødvendigt at lukke ned for vindkraft i Danmark.
Min note beskriver nordiske og tyske spotmarkeder og elbørser for dagene 22. til 27. december.

18. november 2016:
Tyskland vil bremse udvekslingen af el med Østrig
Udvekslingen mellem Tyskland og Østrig tvinger ofte Tyskland til at gennemføre "redispatch" (eller modhandel) på grund af flaskehalse i det tyske net. Redispatch koster mange penge. Derfor overvejer det tyske Bundesnetzagentur (forbundsnetbureau) andre virkemidler. Østrig er bekymret over det mulige tab af handelskapacitet med Tyskland.
Mere (på engelsk).

16. maj 2016:
Europæiske regler for VE-støtte bør harmoniseres
Europæiske elforbrugere støtter vedvarende energi, men på forskellige niveauer fra 0 i Finland til 40 €/MWh i Italien. EU anser dem danske PSO-ordning for at være i strid med konkurrencereglerne. Derfor vil den danske regering flytte VE-støtten fra elregningen til statens budget, hvilket ikke bare ville bringe os på linje med Finland, men også lette danske virksomheder for at betale PSO.
Se min note om VE-støtte og industriens elpriser i Europa (på engelsk).

29. januar 2016:
Nye tyske havmøller hindrer dansk eksport af el
Tyskland idriftsatte 1,77 GW havmøller i Nordsøen i den første halvdel af 2015. På grund af flaskehalse i det tyske net blev eksportkapaciteten fra Vestdanmark til Tyskland reduceret med over 50 % fra 2014 til 2015.
Læs mere her (på engelsk)

18 August 2015:
IEEE artikler om elforsyningens udfordringer og muligheder
Juli/august nummeret af "IEEE Power & Energy Magazine" er et temanummer med en række interessante artikler under overskriften "Markedsvækst - Elforsyningens økonomi".
Jeg har lavet en anmeldelse af artiklerne (på engelsk), men anbefaler læsning af de komplette udgaver. En kort anmeldelse kan ikke give en rimelig forståelse af de komplekse emner.

17. april 2015:
Flaskehalsproblemer mellem Norge og Tyskland
Nogle medier har berettet, at Tyskland hindrer elimport fra Danmark. Die Energiewende i Tyskland medfører flaskehalse i de interne tyske net. Den tyske løsning hedder redispatch, men ved at begrænse den internationale handel kan Tyskland reducere udgifterne til redispatch.
Se mit overblik over transmissionsprojekterne i Slesvig-Holsten med mine kommentarer til markedsordningerne (på engelsk).

25 March 2015:
Tysk grønbog om fremtidens elmarked
Den tyske energiomlægning (die Energiewende) medfører voksende udfordringer for elmarkedet. De alvorligste problemer er flaskehalse i nettet og regional effektmangel. Grønbogen analyserer problemerne og fremlægger alternative løsninger.
Her er hele grønbogen (udgave på engelsk)
og her er min kommentar (også på engelsk).

16. februar 2015:
Vindenergiens gennemsnitlige markedsværdi i 2014
Den totale produktion af vindenergi er fremhævet som bevis på et vellykket dansk vindenergiprogram. Markedsværdien af den producerede energi fortjener også opmærksomhed.
Se min korte note: "The Market Value of Wind Energy" (kun på engelsk).

9. august 2014:
Hvad er et kapacitetsmarked?
Flere har bedt om en forklaring på, hvad et kapacitetsmarked er. Det er indviklet stof.
Her er mit forsøg på en forklaring.

7. august 2014:
Danmark bør indføre et kapacitetsmarked
Der lukkes effektive kraftværksblokke i Danmark. Kapacitetsordninger i nabolandene og et dansk underskud af styrbar kapacitet vil føre Danmark ud i en sårbar position.

8. maj 2013:
Ingen planer om et dansk kapacitetsmarked
Min kommentar fra den 9. januar 2013 efterlyste en åben dansk strategi for den fremtidige kraftværkskapacitet. Den 22. marts 2013 erklærer direktøren for Energinet.dk, Peder Østermark Andreasen, i en kronik, at et kapacitetsmarked i Danmark ville påføre elforbrugerne en unødvendig omkostning.

14. april 2010:
Forlig med Svenska Kraftnät ved Europa Domstolen
Der er opnået enighed mellem Svenska Kraftnät og den Europæiske Domstol om et forlig om markedets adgang til det svenske transmissionsnet. Forbedringerne skal træde i kraft senest 1. novmber 2011.
Læs mere her

15. oktober 2009:
Europæiske systemoperatører enige om markedskobling
Sammenslutningen af europæiske systemoperatører, ENTSOE, meddeler, at der er opnået enighed mellem systemoperatørerne i Nord- og Centraleuropa om principperne for en sammenkobling af spotmarkederne. Det vil sikre en mere effektiv udnyttelse af samkøringsforbindelserne, samordnede prissignaler og dermed en mere effektiv drift at det samlede system.
Se meddelelsen fra ENTSOE og den fælles erklæring.

6. oktober 2009:
EU tester Svenska Kraftnäts flaskehalshåndtering
Dansk Energi har klaget til EU over Svenska Kraftnäts begrænsninger for elhandlen mellem Sverige og Danmark. Nu har EU kommissionen offentliggjort et oplæg efter forhandlinger med Svenska Kraftnät. Oplægget er en imødekommelse af den danske klage og godt nyt for danske elforbrugere.
Se EU Kommissionens status

4. august 2009:
Monopolkommission kritiserer el- og gasmarked i Tyskland
Den tyske regerings rådgivende organ i markedsspørgsmål, Monopolkommissionen, har fremlagt en omfattende redegørelse, som slår fast, at konkurrencen på de tyske energimarkeder har alvorlige mangler. Det gælder ikke minds på producentsiden og dermed på engros markederne.
Redegørelsen foreslår en lang række forbedringer, herunder systematisk markedsovervågning, fuldstændig gennemsigtighed over for en uafhængig markedsovervågningscentral og implicitte auktioner til håndtering af flaskehalse i de internationale net.
Se kommissionens pressemeddelelse på tysk

2. juli, 2009:
Tyske netoperatører og EEX forbedrer markedets gennemsigtighed
De fire tyske netoperatører og the European Energy Exchange, EEX, vil offentliggøre data for produktion og forbrug for at forbedre gennemsigtigheden af engros markedet for elektricitet.
Se pressemeddelelsen (side 1 og 2 på tysk, side 3 og 4 på engelsk)

Opdateret d. 1.5.2017