Kraftvarme

17. marts 2015:
Kraftvarmen på retur i Danmark
Fjernvarmen har været voksende i Danmark i årtier og dækker nu ca. 55 % af behovet for rumopvarmning. Kraftvarmen har også været voksende, men siden århundredeskiftet er det gået tilbage.
Se hvorfor her

3. december 2013:
Yderligere fald i dansk kraftvarme til 2020
For Grøn energi under Dansk Fjernvarme er der udarbejdet 4 scenarier for udviklingen indtil 2020.
Se rapporten her

3. oktober 2013:
'Power to Heat' præsentation i Rotterdam
"Projectgroep Biomassa & WKK" holdt seminar i Rotterdam den 2. oktober 2013.

14. maj 2013:
Præsentation af 'Power to Heat' i Salzburg
En ERA Net workshop gennemførtes som et led i Smart Grids Week i Salzburg fra 13. til 17. maj 2013.
Her er min præsentation i en engelsk udgave

12. april 2013:
Power to Heat - IKEM Workshop i Berlin
Institut for Klimabeskyttelse, Energi and Mobilitet, IKEM, i Berlin gennemførte en workshop, Power to Heat, den 10. april 2013. Formålet var at udveksle erfaringer mellem eksperter med politisk, teoretisk og praktisk baggrund om det mulige samspil mellem varmesektoren og elsektoren for at opnå den bedst mulige indpasning af vedvarende energi.
Her er mit oplæg (på tysk)

26. oktober 2012:
Vil vindkraft og solceller fortrænge kraftvarme?
I 2001 leverede kraftvarmen 60 % af Danmarks elforbrug. I 2020 skal 50 % komme fra vindkraft. Kraftvarmeværker og vindmøller konkurrerer allerede nu om salg af el. Et boom i solceller vil forøge konkurrencen. Men kraftvarmens fleksibilitet er vigtig for indpasningen af vindkraft. Hvad bliver kraftvarmens fremtidige rolle?
Se min præsentation fra Dansk Fjernvarmes årsmøde 2012.

14. Juni 2012:
Dansk kraftvarmesystem med sæsonlager for energi
Lagring af energi er nødvendig for en effektiv udnyttelse af store andele af vind- og solenergi. I kombination med kraftvarmen produceres der for meget el om vinteren og for lidt om sommeren. Brædstrup Total Energianlæg omfatter krafvarmeanlæg, solpaneler, varmtvandstanke og et borehulslager til udligning af årstidsvariationer. Anlægget er nu i normal drift.

17. marts 2012:
Den fleksible fjernvarme
Her er mit indlæg fra seminaret 5. marts 2012 i Fjernvarmens Udviklingscenter: Fjernvarmens oversete fleksibilitet

12. januar 2012:
Artikel om vindkraft og kraftvarme
Min artikel om kraftarmesystemernes potentielle fleksibilitet ("Fjernvarmen" nr. 4 2011) er nu også udgivet af Euroheat & Power (English edition IV/2011).
Den engelske tekst kan læses her.

2. januar 2011:
Fjernvarmen kan udglatte vindkraftens variationer
Ofte afsluttes drøftelser af problemer med indpasning af vindkraft med trylleordet: Smart Grid. Der er imidlertid dilemmaer, som fortjener en mere indgående diskussion.
Således er vindkraft og kraftvarme i konkurrence om elforbruget. Konkurrencen kan true eksistensen for små kraftvarmeværker med dårlig økonomi.
Men samtidigt rummer fjernvarmesystemerne mulighed for at lagre energi og for at bruge overskuds-el til noget nyttigt. Det åbner nye forretningsmuligheder for de små kraftvarmeværker.
Jeg har prøvet at belyse mulighederne i en note på engelsk her.
"Fjernvarmen" har bragt artiklen Fjernvarmens oversete fleksibilitet.

10. januar 2010:
Vindkraft og kraftvarme: konflikt eller samspil?
Der er politisk enighed om, at ny vindenergi skal give et væsentligt bidrag til en øget andel af vedvarende energi i Danmark. Der opstår imidlertid det dilemma, at der er for lidt elforbrug i Danmark til både vindkraft og kraftvarme. Vindkraft og kraftvarme giver kun mening sammen med et passende elforbrug.
Brug af el til opvarmning er en logisk løsning, som i mange år har været tabu i Danmark.
Der er imidlertid ingen vej uden om opvarmning af fjernvarmevand med el, hvis både vind og kraftvarme skal udnyttes effektivt i fremtiden. Det er der efterhånden enighed om. Hvor langt kan man komme ved samordning af vindkraft og kraftvarme i Danmark? Det har jeg sat mig for at belyse.
Læs om indpasning af vindkraft.

Opdateret d. 6.3.2016