Elnet i Europa

17. oktober 2016:
Tvivl om Viking Links økonomi
Den anslåede pris for Viking Link er 13,5 milliarder DKK. Projektet forventes at være tabgivende de første 7 driftsår. Indtægterne beror på forskelle i de to landes CO2 beskatning samt af ikke nærmere belyste stigninger i indtægterne efter 2030. Bliver det et nyt offentligt projekt, som bygger på for optimistiske antagelser? Rentabilitetsberegningens detaljer er hemmelige.
Min kommentar (på engelsk).

29. januar 2016:
Nye tyske havmøller hindrer dansk eksport af el
Tyskland idriftsatte 1,77 GW havmøller i Nordsøen i den første halvdel af 2015. På grund af flaskehalse i det tyske net blev eksportkapaciteten fra Vestdanmark til Tyskland reduceret med over 50 % fra 2014 til 2015.
Læs mere her (på engelsk)

11. januar 2016:
e-Highway2050 - Vision for et europæisk supernet
Der har tidligere været fremlagt ideer til reduktion af CO2-udslip i Europa. I de fleste tilfælde er de tekniske og politiske udfordringer overset eller nedtonet.
Nu har et stort projekt med støtte fra EUs 7. rammeprogram præsenteret detaljerede analyser af udviklingen af et europæisk el-net fra 2030 til 2050 i form af et glimrende hæfte.
Se hæftet e-Highway2050 og mit sammendrag (på engelsk)

23 May 2013:
Nye norske kabler til Tyskland og Storbritannien
Statnett har underskrevet aftaler om nye kabelforbindelser til Tyskland og Storbritannien.
Læs mere her

30. april 2012:
Kabel mellem Danmark og England undersøges
Energinet.dk meddeler, at man sammen med National Grid har besluttet at undersøge mulighederne for at etablere et elkabel mellem Danmark og England.
Læs mere hos Energinet.dk

1. december 2011:
Scenarier for en national tysk netudbygningsplan
For første gang nogensinde skal de 4 tyske systemoperatører lave en fælles national netudbygningsplan. Bundesnetzagentur har netop godkendt de scenarier, som planen skal bygge på. Planen skal være færdig i juni næste år.
Se en oversigt over scenarierne på engelsk her.

30. november 2009:
Nyt elkabel mellem Norge og Danmark
Energinet.dk meddeler:
"Energinet.dk og Statnett - der har ansvaret for elsystemerne i hhv. Danmark og Norge - har besluttet at bygge et nyt elkabel mellem de to lande.
Forbindelsen med navnet Skagerrak 4 får en kapacitet på 700 MW, og den ventes i drift i 2014 under forudsætning af de respektive energiministres godkendelse og de nødvendige myndighedstilladelser."
Her er den fulde ordlyd af pressemeddelelsen fra Energinet.dk.

10. november 2009:
E.ON afhænder transmissionsnet til TenneT
Det tyske energiselskab, E.ON, meddeler, at dets 400 kV transmissionsselskab, Transpower, skal sælges til den hollandske systemoperatør, TenneT. Det imødekommer en del af kritikken fra EU og frigør E.ON sig fra mistanken om forskelsbehandling af markedsaktører som følge af, at E.ON ejer både kraftværker og transmissionsnet.
Her er meddelelsen fra E.ON.

21. april 2009:
Elkabel mellem Danmark og Holland forberedes
De systemansvarlige selskaber i Danmark og Holland, Energinet.dk og TenneT, har nu indgået er formel aftale om fortsætte forberedelserne til en elektrisk forbindelse mellem de to lande.
Læs pressemeddelelsen på engelsk på Energinet.dk's hjemmeside.

Opdateret d. 19.1.2017