23rd May 2013:
 
Nye norske kabler til Tyskland og Storbritannien 

Den 15. maj 2013 meddelte den norske systemoperator, Statnett, at der var underskrevet aftaler om nye kabelforbindelser til Tyskland og Storbritannien. Hvert kabel vil have en overføringsevne på 1.400 MW. Kablerne ventes klar til drift i 2018 og 2020.

I 2009 underskrev den danske TSO, Energinet.dk, en aftale med den hollandske TSO, TenneT, om planlægning af et nyt jævnstrømskabel mellem Danmark og Holland, COBRA-projektet. I 2012 aftalte Energinet.dk og National Grid at undersøge mulighederne for et nyt kabel mellem Danmark og Storbritannien.

Energinet.dk har offentliggjort sin Netudviklingsplan 2013. Rapporten giver et glimrende overblik over netplanlægningsprocessen i Danmark med perspektiver indtil 2050. Planerne forventes løbende tilpasset skiftende rammer som f.eks. store havmølleparker og nye udlandsforbindelser. COBRA-kablet forventes i drift inden 2022, mens kablet til Storbritannien kun omtales som en mulighed.

Der ventes at være installeret ca. 6 GW vindkraft i Danmark i 2020. For tiden debatteres det offentligt, om den termiske produktionskapacitet vil være 3 eller 6 GW. Energinet.dk har meddelt, at der ikke planlægges et kapacitetsmarked i Danmark. Den danske strategi for forsyningssikkerhed baseres på markedskræfter og på en offensiv udvikling af samkøringsforbindelserne.

Det vil vise sig, hvordan de nye vindmølleparker og de nye samkøringsforbindelser vil påvirke handelsmønsteret og spotpriserne. Det er tydeligt, at Statnett følger den strategi, som blev fremlagt i deres netudviklingsplan fra 2010 med henblik på at bane vejen for en voksende norsk eksport af balanceringsydelser.

Energinet.dk's udviklingsplan 2013 forudser følgende kapaciteter på danske samkøringsforbindelser i 2022:
 
Fra Vestdanmark til: MW Fra Østdanmark til: MW
Tyskland AC 3.000 Sverige AC 1.700
Holland HVDC 700 Tyskland HVDC direkte 600
Norge HVDC 1.700 Tyskland HVDC Kriegers Flak * 400
Sverige HVDC 740 Vestdanmark HVDC 600
Østdanmark HVDC 600

* Havmøllepark

Opdateret d. 23.5.2013