Baggrund

En del af min familie har rødder i Fredericia. Som så mange andre byer har Fredericia et lokalhistorisk arkiv. Dette arkiv har været mig til stor nytte. Men Fredericia har mere end det, nemlig den historiske miniby, som i målestokken 1:10 gengiver byen, som den så ud i 1849.

Minibyen er en fantastisk kulisse til levendegørelse af de rammer, som vores forfædre har haft for over 150 år siden.

Jeg fik den tanke, at det måtte være muligt at præsentere minibyen mere levende end med stillbilleder i fugleperspektiv. Med et almindeligt digitalkamera må det være muligt at filme en køretur i byen.

Jeg fik lyst til at gøre forsøget, så jeg konstruerede en lille vogn, nærmest som en hestevogn i målestokken 1:10.

Med venlig accept fra personalet i minibyen har jeg med dette grej lavet nogle forsøg.

Da jeg er totalt nybegynder med hensyn til både optagelse og redigering af film, måtte der en del forsøg til.

Ved at se de første optagelser kunne jeg konstatere, at der ikke kommer noget interessant ud af at køre lige gennem byens gader pænt i højre side efter færdselslovens bestemmelser. Man skal vende kameraet mod interessante steder og gøre ophold.

Placeringen af kameraet ca. 10 cm over gaden (svarende til 1 m) var for lavt. Som det fremgår af billedet, måtte jeg hæve kameraet et par gange, før perspektivet blev passende. Desuden måtte jeg sikre, at det pegede vandret i længderetningen.

Lyden er et kapitel for sig. Hjulene laver meget støj. Desuden kan vindstøjen gøre kameraets lydoptagelser næsten uanvendelige. Endelig mangler jeg totalt evnen til at sige det rigtige, mens kameraet kører.

Derfor måtte jeg lære mig at redigere. Jeg lader en smule af kameraets lyd være tilbage som baggrundslyd og indtaler min kommentar bagefter.

Hermed præsenteres idéen. Se det som et eksperiment. Min teknik er primitiv, og jeg kender ikke nok til historierne om de enkelte huse. Så jeg beder om tilgivelse for tekniske problemer og forkerte oplysninger. Og jeg håber, at andre med de rette færdigheder ser mulighederne og får lyst til at arbejde videre med idéen.

Opdateret d. 6.4.2009