16. maj 2009:
Vindkraft og spotpriser
I Storbritannien er den høje andel af vindenergi i Danmark blevet fremhævet som tegn på, at det ikke kan være så vanskeligt at opnå det samme i andre lande.

For at få denne tese efterprøvet bad Renewable Energy Foundation mig i november 2008 om at foretage en statistisk vurdering af, hvorledes vindkraften i Danmark påvirker spotmarkedet for el.

Data for årene 2006-08 blev hentet fra Energinet.dk's hjemmeside. Da samspillet med det tyske marked viste sig af betydning, måtte der suppleres med vindkraftdata for et af de tyske systemansvarsområder, nemlig E.ON Netz.

Analyserne viste, at sammenhængen mellem vindkraft og spotpriser ikke var så entydig. Blandt de øvrige observationer skal nævnes:

  • Det danske spotmarket for el har i det store og hele fungeret tilfredsstillende i den undersøgte periode.
  • Ekstreme spotpriser betyder forringet markedsbetjening. De observerede tilfælde af nulpriser eller ekstremt høje priser er næsten altid forbundet med midlertidige reduktioner af overføringsevnen mellem landene, hvorved tilpasningen af vindkraftens svingninger hæmmes.
  • Spotpriserne i Danmark og Tyskland følgs ad i forbavsende grad. Det viste sig, at også vindkraftens variationer er synkrone i de to lande. Danmark og Tyskland synes at fungere som et fælles markedsområde.

Derfor synes jeg, at det er mere retvisende at sige, at Danmark og Tyskland tilsammen har integreret 7 % vindenergi i elsystemerne, end at fremhæve Danmarks 20 %.

Undersøgelsen understreger desuden betydningen af tilstrækkelig kapacitet og høj tilgængelighed af samkøringsforbindelserne.

Tilgang af vindkraft vil sætte spotmarkedet under pres. Derfor er det vigtigt fremover at overvåge markedsbetjeningens kvalitet og implementere de virkemidler, som skønnes nødvendige til fastholdelse af en effektiv markedsbetjening og en sikker elforsyning.

 
Læs sammendrag

Se præsentation (1,2 MB)

Link til pressemeddelelser fra Renewable Energy Foundation

Link til publikationer fra Renewable Energy Foundation

Læs artikel til Nordic Wind Power Conference 2009

Opdateret d. 27.4.2011