27. april 2020:
Energinet og kabelleverandøren tager prøver af fejlramt Skagerrak-4 kabel
Publiceret af Energinet 23. april 2020

Den danske del af landkablet på Skagerrak 4-forbindelsen blev sidste år ramt af tre alvorlige fejl. Derfor tages der nu prøver af kablet. Analyser skal hjælpe med at fastslå årsagen til fejlene. SK4-kablet tages ud af drift i ca. 10 uger.

Den fem år gamle Skagerrak 4-forbindelse, der er en af de elforbindelser, der kobler de danske og norske elsystemer sammen, blev sidste år ramt af tre alvorlige fejl, som satte kablet ud af drift i længere tid.

Henholdsvis 6. februar, 21. juli og 9. oktober opstod der pludselige fejl, som lukkede forbindelsen helt ned. Alle tre fejl var på den danske landdel af SK4-forbindelsen.

For at finde årsagerne til de tre fejl vil Energinet og kabelleverandøren nu grave ned til kablet flere steder på strækningen og tage prøver. Kablet skæres over, og stykker undersøges af Energinet, af kabelleverandøren og af eksperter hos et uafhængigt firma.

Arbejdet med at udtage prøver begynder 25. maj og slutter 28 juli, og derfor er SK4-forbindelsen i det tidsrum lukket ned og taget ud af drift.

Tilbage med fuld kapacitet
For at nedbringe risikoen for yderligere fejl har kapaciteten på Skagerrak-forbindelserne siden oktober været reduceret fra 1700 til 1387 MW.

Den tekniske løsning har betydet, at kapaciteten i en given situation som udgangspunkt har været asymmetrisk med 1387 MW i primær retning og 950 MW i sekundær retning. Pt er retningen Norge mod Danmark primær retning. En ny it-løsning, der er arbejdet på i længere tid, har dog betydet, at kapaciteten i sekundær retning fremover kan øges til 1350 MW.

Direktør i Energinet Eltransmission Henrik Riis lægger vægt på, at SK4-forbindelsen ikke bare kommer tilbage i drift, men også i drift med fuld kapacitet.
- Vi kan ikke i dag fastslå, hvordan fejlene er opstået, men vi er enige med kabelleverandøren om at få lavet en grundig analyse og få eksperters vurderinger. Først når vi har konklusionerne, tager vi stilling til, hvad der er behov for, men det er vigtigt at slå fast, at SK4 forbindelsen skal tilbage i drift med fuld kapacitet, så der er fuld mulighed for handel og eksport og import mellem de to lande.


Opdateret d. 29.6.2020