29. januar 2014:
 
Forfølger DOING Energy de forkerte mål?

Jeg har tøvet med et bidrag til debatten om DONG Energy's fremtid, fordi jeg ikke ved mere, end der er femgået af medierne. Jeg synes, at den aktuelle diskussion om salget af DONG Energy aktier til Goldman Sachs rummer flere spørgsmål end svar.

Hvordan kunne DONG Energy tabe så mange penge?
DONG Energy har ekspanderet med investeringer i flere lande. Ifølge DONG Energy's årsregnskab 2012 er aktiverne vokset fra 106 milliarder kr. i 2008 til 160 milliarder kr. i 2012. I den samme periode er den rentebærende gæld vokset fra 19 milliarder kr. til 55 milliarder kr. og egenkapitalen fra 46 milliarder kr. til (kun) 50 milliarder kr.

DONG Energy's havde et underskud på 5 milliarder kr. i 2012.

Aftalen med Goldman Sachs bygger på en værdisætning af DONG Energy A/S på 31,5 milliarder kr. Det er væsentligt under egenkapitalen. Derfor synes DONG Energy's aktiver at være overvurderet.

Hvorfor har den danske stat accepteret betingelserne i aftalen med Goldman Sachs?
Anstrengelserne for at finde private investorer til DONG Energy bygger på en politisk beslutning. Imidlertid syntes ingen privat investor at være parat til at accentere risikoen for at tabe de investerede penge. Det er forståeligt, set i lyset af de økonomiske resultater. Goldman Sachs aftalen er ikke attraktiv, men sandsynligvis den mindst dårlige, som kan opnås. Det synes ikke at være en mulighed at omgøre en politisk beslutning.

Hvorfor skal DONG Energy absolut ekspandere i udlandet?
Da DONG Energy ejes og styres af den danske stat, kan man formode, at DONG Energy som led i en grøn dansk politik har fået et påbud om at investere i havmøller. Hvis det er tilfældet, er det naturligt, at det er finansministeren, som har fået til opgave at finde den nødvendige risikovillige kapita.

Det er åbenbart et risikofyldt forretningsområde. Prisen for at begrænse risikoen vil være tab af indflydelse, som det afspejles i Goldman Sachs aftalen. Den grønne politik er ganske enkelt kostbar.

Adskillige politikere fra de partier, som må formodes at støtte aftalen rejst spørgsmålet om en udsættelse af den endelige beslutning for at få de mulige alternativer nærmere belyst.

Det mest nærliggende alternativ er at begrænse DONG Energy's ambitioner til et niveau, som DONG Energy har råd til, og som kan være til gavn for danske forbrugere.

Opdateret d. 28.3.2014