22. oktober 2010
Interview om atomkraft i DR Klima og Miljø

Til et kursus i IDA (Ingeniørforeningen) i 2009 blev jeg bedt om at vurdere, om de nuværende elsystemer i Danmark kan udbygges med atomkraft. Indtil da havde jeg ikke et øjeblik overvejet denne mulighed.

Forleden fik jeg det samme spørgsmål fra Julie Søgaard ved Danmarks Radio. Hun skulle bruge svaret som et indslag i Klima og Miljø den 22. oktober på P1.

Hele programmet ("Golfbaner skal hjælpe dyr og planter") kan downloades her:

Her er et uddrag af, hvad jeg sagde:

"De forholdsvis enkle analyser, jeg var i stand til at lave, gav det overraskende resultat, at det kunne man faktisk godt få til at køre med nogle forskellige forudsætninger, sådan at et par kernekraftenheder i Danmark kunne køre sammen med nogle termiske enheder, som skulle sikre kraftvarmeforsyningen, og en bestand af vindmøller nogenlunde svarende til det, vi har i dag.
Det kunne faktisk godt lade sig gøre. Grunden til, at det faldt mere positivt ud, end man skulle vente, er, at kernekraften giver en større produktion og dermed større tilskud af CO2-fri energi pr. installeret enhed end vindkraften. Det er ca. dobbelt så meget.
Derfor, hvis det er CO2-udledningen, vi ser som det primære mål, så kan man ikke udelukke, at man godt kunne bruge en kernekraftenhed på hver side af Storebælt."

Julie Søgaard: "Så kernekraften kunne simpelthen være et supplement til vindkraft, altså i stedet for, at man puttede kul ind, som man så på et eller andet tidspunkt regner med at udfase, og evt. biomasse og andre ting, man kan lagre, så vil man erstatte det med atomkraft og så have vindmøllerne som den anden store aktør i den forbindelse?"

"Det er jo ikke noget, som ret mange tør sige højt, men når man får spørgsmålet, om det kan lade sig gøre, så kan man heller ikke udelukke det. Tænker man så lidt videre frem, som man er nødt til i øjeblikket, og siger, at man vil øge graden af elektrificering til at gribe ind og dække i transportsektoren og i opvarmning, så kunne man sagtens fantasere sig til, at en yderligere udbygning med atomkraft, kunne blive et brugbart tilskud."

Julie Søgaard: "Så atomkraften vil simpelthen være den stabile enhed, der var der, når vindkraften ikke var til stede?"

"Atomkraften kan køre som den stabile grundlast, men det, der bliver det nye i fremtidens elsystem, det er, at på grund af vindkraftens variationer er man nødt til at indføre en fleksibel efterspørgsel efter el, ny elanvendelse, som kan ligge til opvarmning, som kan ligge til opladning af elbiler og andre ting, og som kan tilpasses den måde, vinden blæser på. Og med det forøgede elforbrug kan man sagtens se en kombination af vindkraft og kernekraft som en brugbar konstellation."
...

Julie Søgaard: "Så derfor er der flere steder i Europa, man simpelthen satser på at fortsætte, fordi der er simpelthen ikke noget alternativ. Man bliver nødt til at fortsætte med atomkraft i og med, at man har opbygget dem, så er det det, der ligger mest lige for?"

"Der er ingen nemme alternativer, i hvert fald. Vi ved, at det fossile brændsel har sit CO2-problem. En vigtig faktor, der måske skal nævnes, er den vesteuropæiske afhængighed af importeret naturgas, hvor jeg synes, at situationen i betænkelig grad begynder at ligne Vesteuropas afhængighed af importeret olie før 1973. Jeg tror, at de politikere har det i tankerne, at selv om det var fristende at satse på forøget brug af naturgas, så fører det også til en forsyningssikkerhedsmæssig mangel på stabilitet, som man ikke tør risikere. Jeg gætter på, at det er med i overvejelserne i de pågældende lande."

Opdateret d. 19.11.2010